WYDARZENIA PROJEKTY O FUNDACJI KONTAKT KROCHMAL TV

2015-09-17

Warsztaty teatralne Weroniki Fibich

WARSZTATY WERONIKI FIBICH DLA MŁODZIEŻY
Z OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA W POZNANIU


TWÓRCZOŚĆ. POLE AKCJI

Warsztaty mają na celu nabycie – poprzez działania artystyczne – umiejętności komunikowania się grupy, uruchomienia własnego potencjału twórczego do budowania relacji z drugim człowiekiem. Efektem spotkania będzie wspólna opowieść wywiedziona z jednego, pozornie nic nie znaczącego przedmiotu. Przedmiot, jakich wiele, będzie bohaterem wielowątkowej narracji zbudowanej przez uczestników warsztatów i rozsnuwanej na długi czas po zdarzeniu. Będziemy podejmować temat granicy wrażliwości, przestrzeni i wyobraźni.

Weronika Fibich – od 1998 roku związana z Ośrodkiem Teatralnym Kana, oprócz szerokiej działalności kulturotwórczej w ramach projektów realizowanych przez Ośrodek, a także działalności edukacyjnej, jest niezależną artystką, budującą w sposób autorski własną drogę twórczą. W polu jej zainteresowań są działania realizowane w przestrzeni publicznej. Najczęściej podejmowanym przez nią tematem jest pojęcie pogranicza i wykluczenia.

TERMINY: 17 WRZEŚNIA-15 GRUDNIA
POKAZ: 15 GRUDNIA, G. 19.00, TEATR ÓSMEGO DNIA

W ramach projektu PERFORMANSE WSPÓLNE Agaty Podemskiej i Pauliny Skorupskiej
Organizator: Mały Dom Kultury

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe