WYDARZENIA PROJEKTY O FUNDACJI KONTAKT KROCHMAL TV

2016-05-21

Konkurs o Złotą Fujarę 2016

 DRAGON FOLK FEST VOL.VII - OGŁOSZENIE KONKURSOWE

 
Wykonawców, którzy chcieliby wystąpić w konkursie - zagrać w finale Festiwalu i wygrać główną nagrodę – 3000zł, zapraszamy do udziału w kolejnej, siódmej, edycji DRAGON FOLK FEST, która odbędzie się 4 czerwca 2016 roku. 
Konkurs skierowany jest do solistów oraz zespołów grających muzykę z szeroko pojętego nurtu folk, world i etno.
 
 
"ZŁOTA FUJARA"
REGULAMIN KONKURSU
DRAGON FOLK FEST VOL.VII– 4 CZERWCA 2016
 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Mały Dom Kultury.
 
1. Zgłoszenia do konkursu o „Złotą Fujarę” zbieramy pod adresem mdk@krzyk.pl w tytule ZŁOTA FUJARA 2016
 
2. Koncert finałowy odbędzie się w dn. 4 czerwca 2016 w Klubie Dragon,ul. Zamkowa 3, Poznań.
 
3. W konkursie "Złota Fujara" mogą wziąć udział zespoły lub
soliści grający muzykę z szeroko pojętego nurtu folk, world i etno.
 
4. Zespoły lub soliści biorący udział w koncercie finałowym wyłonieni zostaną po przesłuchaniu nadesłanych drogą elektroniczną nagrań demonstracyjnych.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
- krótką informację o zespole
- potrzeby techniczne
- trzy utwory w formie audio lub video, a najlepiej link zawierający taki materiał
 
5. Liczba wyłonionych podmiotów zależeć będzie od poziomu
artystycznego zgłaszanych propozycji konkursowych, możliwości czasowych oraz ograniczeń przestrzennych
 
6. Termin nadsyłania materiałów upływa z dniem 21 MAJA 2016 r.
 
7. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie soliści lub zespoły zostaną zawiadomieni do 23 MAJA 2016 r.
 
8. Do udziału w konkursie nie zostaną dopuszczeni laureaci poprzedniego konkursu.
 
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych materiałów oraz zarejestrowanego występu finałowego do celów promocyjnych oraz statutowych fundacji MDK.
 
10. Nagrodę główną otrzyma zespół lub solista wybrany przez jury po koncercie finałowym.
 
11. Nagroda główną jest GRAND PRIX "ZŁOTA FUJARA" oraz 3000 pln. Pozostali wykonawcy występujący w koncercie finałowym otrzymują zwrot kosztów podróży.