WYDARZENIA PROJEKTY O FUNDACJI KONTAKT KROCHMAL TV
 

DRAGON FOLK FEST

 

OGŁOSZENIE KONKURSOWE.
Złota Fujara może być wasza! Zespoły, które chciałyby wystąpić w konkursie -
 zagrać w finale Festiwalu i wygrać główną nagrodę – 2000zł,  zapraszamy do
udziału w kolejnej edycji DRAGON FOLK FEST, która odbędzie się 26 maja 2012
roku.
Zgłoszenia do konkursu o  „Złotą Fujarę”  zbieramy pod adresem mdk@krzyk.pl
w  tytule  ZŁOTA FUJARA 2012."ZŁOTA FUJARA"
REGULAMIN KONKURSU
DRAGON FOLK FEST VOL.III – 26 MAJA 2012

Organizatorem konkursu jest Fundacja Mały Dom Kultury.

1. Koncert finałowy odbędzie się w dn. 26 maja 2012 w Klubie Dragon,
ul. Zamkowa 3, Poznań.

2. W konkursie "Złota Fujara"  mogą wziąć udział zespoły lub soliści.

3. Zespoły lub soliści biorący udział w koncercie finałowym wyłonieni
zostaną po przesłuchaniu nadesłanych drogą elektroniczną nagrań
demonstracyjnych.

4.Ilość wyłonionych podmiotów zależeć będzie od poziomu artystycznego
zgłaszanych propozycji konkursowych.

5.Termin nadsyłania materiałów upływa z dniem 4.05.2012 r.

6. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie soliści lub zespoły zostaną
zawiadomieni do 8.05.2012 r.

7.Do udziału w konkursie nie zostaną dopuszczeni laureaci poprzedniego
konkursu.

8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne
wykorzystanie nadesłanych materiałów oraz zarejestrowanego występu
finałowego do celów promocyjnych oraz statutowych fundacji MDK.

9. Nagrodę główną otrzyma zespół lub solista wybrany przez jury po koncercie
finałowym.

10. Nagroda główną jest GRAND PRIX "ZŁOTA FUJARA" oraz 2000 pln.
Pozostali wykonawcy występujący w koncercie finałowym otrzymują zwrot
kosztów podróży.