WYDARZENIA PROJEKTY O FUNDACJI KONTAKT KROCHMAL TV
 

POSŁUCHAJ ABY DOJRZEĆ

Fundacja Mały Dom Kultury we współpracy z Powiatem Poznańskim zerealizowała cykl spotkań warsztatowych „Posłuchaj, aby dojrzeć”. Spotkania dotyczą problematyki osób z dysfunkcją wzroku.

 

Odbyły się dwa spotkania .

 

Pierwsze spotkanie: „Niewidomy też widzi”  9 maja godz. 10.00 – 14.30 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

 

Spotkanie skierowane było do środowiska specjalistów związanych z tematyką dysfunkcji wzroku –  między innymi pracowników szkół integracyjnych i specjalnych ośrodków wychowawczych, środowiska NGO związanego z tematyką osób niewidzących i słabowidzących i pracowników poradni psychologiczno -pedagogicznych. Wykłady na spotkaniu poprowadzili Profesor dr hab. Edward Hojan (Wydział Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Maria Tomaszewska Dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach , Marek Jakubowski Tyflopedagog oraz Remigiusz Pawlak specjalista od dźwięków binauralnych. Podczas spotkania była też możliwość zwiedzania pierwszego w Europie Parku Orientacji Przestrzennej oraz Laboratorium Tyfloakustycznego.

 

 

Drugie spotkanie: „Jak pracować z osobami z dysfunkcją wzroku, aby wspierać je w aktywnym życiu w społeczeństwie” 21 maja godz. 10.00 – 13.00 Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 

Spotkanie skierowane było do studentów. Podczas warsztatów studenci mieli okazję posłuchać specjalistów związanych z tematyką dysfunkcji wzroku w tym także osób, które straciły wzrok lub od urodzenia są niewidome, porozmawiać z nimi, zadać pytania, poznać inną perspektywę funkcjonowania w świecie. Na spotkaniu dla studentów wystąpili: Jerzy Łączny redaktor Radia Merkury, ambasador EURO 2012, Marek Jakubowski tyflopedagog oraz Remigiusz Pawlak specjalista od dźwięków binauralnych. 

Partnerzy projektu: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz Koło Naukowe Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.