WYDARZENIA PROJEKTY O FUNDACJI KONTAKT KROCHMAL TV
 

TO CO WIDAĆ I CZEGO NIE WIDAĆ

Była to trzecia odsłona warsztatów dla osób z dysfunkcją wzroku realizowana przez Fundację Mały Dom Kultury przy dofinansowaniu ze środków Powiatu Poznańskiego (dwie poprzednie odbyły się w roku 2012). Tym razem podczas pracy warsztatowej duże znaczenie miały kostiumy i scenografia. Podczas projektu staraliśmy się stworzyć scenografię i kostiumy, które pozwolą osobom z dysfunkcją wzroku „zobaczyć” oprawę spektaklu. Było to możliwe dzięki doborowi odpowiednich materiałów, które wydawały dźwięki (np. szeleściły) i które poprzez specyficzną strukturę kodowały informacje w czasie dotykania oraz odpowiednie używanie scenografii i kostiumów w czasie spektaklu. Scenariusz powstał na bazie improwizacji. Punktem wyjścia stały się postaci sceniczne. Zakończeniem warsztatów był pokaz przygotowanego przedstawienia (czerwiec 2013r.).

Warsztaty prowadzili: Julia Szmyt i Paweł Wódczyński.

Scenografia i kostiumy: Anna Konieczna.

Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego.